Project 86.400

Project 86.400Editie 2020-2021

Om een antwoord te kunnen bieden aan de coronacrisis en aan de noden van de dak-en thuislozen, hernieuwen de 12 partners van project 86.400 hun samenwerking voor een bijzondere editie 2020-2021.

Wat is het project 86.400 ?

Voor deze 9de editie, zullen de 12 dagonthaalcentra partners van het project 86.400 dak-en thuislozen overdag onthalen en begeleiden op een versterkte wijze van midden november tot 15 april 2021.

12 diensten, met de ondersteuning van AMA (federatie van onthaalhuizen en hulpverleningsdiensten voor dak- en thuislozen), versterken hun dagonthaal voor dak-en thuislozen. Het onthaal overdag tracht om zoveel mogelijk compatibel te zijn met het nachtonthaal. De diensten organiseren zich om vroeger te openen en later te sluiten. Dit om zo nauw mogelijkheid aan te sluiten met de openingsuren van het nachtonthaal. Het doel daarachter is om te vermijden dat dak-en thuislozen in het koud moeten dwalen.

Naast langere openingsuren, bieden de verschillende dagonthaalcentra een hoger aanbod aan psychosociale begeleiding en de eerstelijnsdiensten (douches, maaltijden, warme dranken).

Ten slotte, om de sanitaire crisis aan te gaan, hebben de dagonthaalcentra zich aangepast, alsook hun lokalen, om de fysieke afstand te respecteren. Het schoonmaken en het ontsmetten van de lokalen is ook versterkt. Het project geeft ook de mogelijk om deze regels na te leven.

Waarom  « 86.400 » ?

Een volledige dag telt 86.400 seconden, gedurende dewelke de dak-en thuislozen een oplossing moeten vinden om overnachting te vinden maar ook om overdag te eten, zich verwarmen, zich wassen, zich omkleden, zich verzorgen, of een administratief probleem oplossen.

Concreet

Het project 86.400 is een project dat het aanbod aan eerstelijnsdiensten en de psychosociale begeleiding overdag versterkt.

Het project 86.400 biedt daarnaast de mogelijk om het netwerkverband te versterken, de concertatie en coördinatie tussen de dagonthaalcentra. Met als doel om nog efficiëntere interventies te hebben in het werk.

→ Vind hier alle wijzigingen, tijdschema’s en serviceaanbiedingen.

Twee grote assen bepalen deze visie :

  • De dagonthaalcentra bieden een versterkt onthaal  van de dak-en thuislozen of in een precaire toestand door het verlengen van de openingsuren: sommige diensten openen vroeger of sluiten later, anderen openen 7dagen op 7. Ook zijn de eerstelijnsdiensten versterkt.
  • Aanvullend aan dit aanbod, voorziet het project in de noodzakelijke psychosociale hulpverlening met als doel het aanbieden van duurzame oplossingen voor het verhelpen van dak- en thuisloosheid. Van straathoekwerk tot sociale permanenties, van het actief zoeken naar woningen tot het opzetten van aangepaste zorgtrajecten, het project 86.400 behelst verschillende begeleidingsvormen, aangepast aan ieders individuele situatie.

Een speciale aandacht gaat naar families en kinderen in nood. Dit gebeurt in de vorm van aangepaste opvangruimten voor de kinderen en een versterkte ondersteuning voor de ouders.

Dit project is mogelijk gemaakt door de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).


Download openingstijden hier

Download kort overzicht (alleen maar FR) :

  • Kleur
  • (Binnenkort) Zwart en Wit

Giften of schenkingen : : AMA vzw BE03 1490 4217 6884
– mededeling « Project 86.400 »

Subsidies en giften zorgen ervoor dat het project ongeveer 3.200 onvoorwaardelijke begeleidingen en opvangmogelijkheden kan voorzien elke week.