Project – Winter 86.400

Eind van het Project « Winter 86.400 » om 30 juni 2019 /!\

Het project « Winter 86.400 » is het resultaat van een sterke samenwerking tussen verschillende diensten die doorheen het hele jaar hulpverlening verstrekken aan dak- en thuisloze mensen te Brussel. Binnen het kader van dit project ontvangen en begeleiden deze organisaties tijdens de winterperiode deze personen gedurende het verloop van de dag.
Dit project wordt opgezet complementair met de nachtopvang van het winterplan dat loopt tot en met 31 maart. Het steunt op de versterking van de actiedomeinen van de deelnemende organisaties en op de aanpassing van hun dagaanbod.

Concreet openen 11 organisaties met de ondersteuning van AMA (federatie van onthaalhuizen en hulpverleningsdiensten voor dak- en thuislozen) hun deuren vroeger in de morgen,  later in de avond en dat zeven dagen op zeven gedurende de winterperiode . Naast het aanbieden van een verwarmde en veilige ruimte wordt een hele reeks van eerstelijnsdiensten versterkt binnen dit project : het aanbieden van een ontbijt, middagmaal, soepmaaltijden en koffie, maar ook douchemogelijkheid, verzorging, het wassen van kleding, het aanbieden van ruimten om te rusten, sociale vestiaires, etc.

Aanvullend aan dit aanbod, voorziet het project in de noodzakelijke psychosociale hulpverlening met als doel het aanbieden van duurzame oplossingen voor het verhelpen van dak- en thuisloosheid. Van straathoekwerk tot sociale permanenties, van het actief zoeken naar woningen tot het opzetten van aangepaste zorgtrajecten, het project « Winter 86.400 » behelst verschillende begeleidingsvormen, aangepast aan ieders individuele situatie.

Twee grote assen bepalen deze visie :

1. De versterking van het aanbod die de primaire behoeftes beantwoorden

2. De versterking van de psycho-sociale begeleiding.

Van straathoekwerk tot sociale permanenties, van intensief zoeken naar woningen tot het opzetten van zorgtrajecten op maat, het project « Winter 86.400 » zorgt voor verschillende vormen van begeleiding aangepast aan ieders individuele situatie.

Een speciale aandacht gaat naar families en kinderen in nood. Dit gebeurt in de vorm van aangepaste opvangruimten voor de kinderen en een versterkte ondersteuning voor de ouders.

Dit project is mogelijk gemaakt door de steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Download openingstijden en beschrijvingen aangeboden hier

Download overzicht winter 2018-2019 (FR) :


faireundon

Giften : AMA vzw BE03 1490 4217 6884
– mededeling « Winter 86.400 »

Subsidies en giften zorgen ervoor dat het project ongeveer 3.200 onvoorwaardelijke begeleidingen en opvangmogelijkheden kan voorzien elke week.