Diensten

Het piloot project « Winter 86.400 » wordt gedragen door een uitvoerend comité samengesteld uit de volgende diensten :

Andere diensten, zoals L’Aire de Rien, zijn nauw betrokken bij dit uitvoerende comité en ondersteunen de partners in hun strategische en operationele invulling van het project.