AMA

Impression

De Federatie van onthaaltehuizen en hulporganisaties voor daklozen (AMA), opgericht in 1968, overkoepelt instellingen die onthaal, opvang en begeleiding bieden aan volwassenen en families met psychosociale moeilijkheden, maar ook rechtspersonen of fysieke personen die actief zijn in het domein van de hulpverlening en het onthaal van mensen met een hoge sociale kwetsbaarheid.

De AMA heeft als missie het ondersteunen, samenbrengen en opleiden van haar leden. Zo wil ze ervoor zorgen dat de leden elkaar kunnen ontmoeten en hun ervaringen samenbrengen, alsook hun werkingen coordineren om de kwaliteit van het werk en de geleverde diensten te verbeteren.

Hiernaast is de AMA een patronale federatie die beschikt over een zetel in het subcomité 319.02 en het paritair comité 319.

De AMA verenigt 78 Waalse en Brusselse diensten met complementaire missies:

  • de nachtasielen die onvoorwaardelijk en gratis mensen uitstluitend voor één of meerdere nachten opvangen
  • de straathoekwerkers die mensen die op straat leven begeleiden
  • de dagopvangdiensten die onthaal en dagdagelijkse dienstverlening bieden aan kwetsbare of in de steek gelaten volwassenen en families
  • de noodopvangcentra die voorzien in opvang en begeleiding van korte duur aan volwassenen en famillies in moeilijkheden
  • de onthaaltehuizen en gemeenschapshuizen die opvang en begeleiding van relatief lange duur bieden aan volwassenen en families in moeilijkheden
  • de woonbegeleidingsdiensten die zich richten op het thuis begeleiden van mensen op hun eigen vraag